Lista de Imoveis


Apartamento T3
150.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 2x 0x
Apartamento T2
148.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 1x 0x
Apartamento T2
220.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 2x 1x
Terreno para construção T2
125.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
0x 0x 0x
Apartamento T2
127.500 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 1x 0x
Apartamento T3
185.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 2x 0x
Moradia Isolada M3
1.250.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 5x 4x
Apartamento T4
385.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
4x 4x 2x
Apartamento T2
210.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 2x 1x
Apartamento T3 duplex
365.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 3x 1x
Apartamento T3
270.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 2x 1x
Apartamento T3+1
247.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 3x 1x
Moradia Isolada T6
535.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
6x 4x 2x
Apartamento T2
183.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 2x 1x
Apartamento T3
1.250 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
3x 2x 2x
Apartamento T2
200.000 €
Santo António dos Olivais, Coimbra
2x 2x 1x